วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

สภาพภูมิอากาศภูฏาน

สภาพภูมิอากาศภูฏาน
August 23, 2019 by Wow Together Travel

สภาพภูมิอากาศภูฏาน

    ภูฏานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลักษณะภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมากเป็นภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนมีฝนตกชุก ยกเว้นตอนเหนือซึ่งเป็นภูเขาสูง ทำให้มีอากาศแบบหนาวเทือกเขา กลางวันอุณหภูมิ 15 – 25 องศาเซลเซียส กลางคืนอุณหภูมิ 5 -10 องศาเซลเซียส สภาพอากาศและอุณหภูมิเฉลี่ยขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักคือ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลและอิทธิพลลมมรสุมจากตอนเหนือของอินเดีย  ทางใต้ของภูฏานมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส ตอนกลางของประเทศ อากาศเย็นเล็กน้อย อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล อากาศอุ่นขึ้นในฤดูร้อน เย็นและแห้งในฤดูหนาว แต่พื้นที่ตอนเหนือในฤดูหนาว มีอากาศหนาวมาก ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี แม้แต่ที่ราบ อากาศก็หนาวเช่นกัน เนื่องจากภูมิประเทศที่อยู่บนพื้นที่สูง

    ทุกปีภูฏานมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง พรมแดนตอนเหนือที่ติดกับทิเบตมีปริมาณน้ำฝน 40 มิลลิเมตรต่อปี บริเวณตอนกลางมีปริมาณน้ำฝน 1,000 มิลลิเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้น และในพื้นที่เขตร้อนชื้นฝนตกปริมาณ 7,800 มิลลิเมตรต่อปี ทำให้มีป่าไม้และทุ่งหญ้าเขตร้อนหนาแน่น

ฤดูกาลในภูฏานมี 4 ฤดู คือ

ฤดูใบไม้ผลิ
ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม) โดยปกติแล้ว ภูฏานเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปรายไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน ดอกไม้ผลิบาน

ฤดููร้อน
ฤดููร้อน

ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม)  ช่วงนี้จะมีพายุฝน เดือนมิถุนายนฝนตกน้อยกว่า ขณะที่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายนได้รับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดมาจากอินเดีย อาจจะเจอฝนตกหนักในตอนบ่าย แต่ภูฏานจะเต็มไปด้วยเทือกเขาสีเขียวชอุ่ม แม่น้ำใส และน้ำตกสวยงาม

ฤดูใบไม้ร่วง
ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน – พฤศจิกายน) เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน เป็นฤดูที่อากาศปลอดโปร่ง แสงแดดดี ช่วงนี้อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินเขา

ฤดูหนาว
ฤดูหนาว

ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์) ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงเวลาของฤดูหนาว พื้นที่ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งและมีหิมะตกในที่ความสูง 3,000 เมตร มีลมมรสุมทำให้เกิดลมแรงในที่ภูเขาสูง อากาศเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า มีหมอกหนาบางครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมอาจมีหิมะตกบ้าง

 

           ในฤดูร้อน ภูฏานได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้มีฝนตก ฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้เห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัย แต่มีอากาศที่อบอุ่น ได้เห็นภูเขาเต็มไปด้วยสีเขียว น้ำในแม่น้ำใส น้ำตกสวย เป็นฤดูที่นักท่องเที่ยวน้อย ไม่วุ่นวาย เป็นฤดูกาลหนึ่งที่น่าไปเที่ยว ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเป็นที่นิยมที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะพบท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี วิวสวย ฝนตกน้อย และมีเทศกาลระบำหน้ากากยิ่งใหญ่ประจำปี แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้จะต้องเจอนักท่องเที่ยวหนาแน่นเมื่อไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น แต่พื้นที่ทางตอนใต้และหุบเขาใหญ่ๆ หนาวน้อยกว่า อาจจะมีหิมะตกเบาๆ กระจายทั่วเมืองหลวงทิมพูและเมืองพาโร เวลาที่เหมาะแก่การมาเที่ยวฤดูนี้คือ กลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม เป็นเวลาที่เหมาะมากสำหรับการถ่ายรูปและขึ้นเขาไปชมเทือกเขาหิมาลัย ณ จุดชมวิวที่อยู่สูงๆ เพราะท้องฟ้าเปิด

        เที่ยวภูฏานช่วงไหนควรตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับฤดูกาลก่อนออกเดินทาง

 

ที่มา: https://www.bhutancenter.com/weather/

Powered by