วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

ประวัติประเทศตุรกี

ประวัติประเทศตุรกี
July 26, 2019 by Wow Together Travel
ประเทศตุรกี
ข้อมูลประเทศตุรกี

ตุรกี ดินแดนสองทวีป    

           ตุรกี เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานและน่าสนใจมาก ทั้งในเรื่องการค้าและการปกครอง ที่กว่าจะมาเป็นดินแดน 2 ทวีปได้นั้น ต้องผ่านสงครามและการแย่งชิงมาเยอะมาก แต่ถ้าจะให้เล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยก่อนที่จะมาเป็นประเทศตุรกี รับรองว่าเล่า 3 วันก็ไม่จบ แต่เราจะนำเรื่องราวทั้งหมดมาย่อให้สั้น และเล่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะคะ

ย้อนไปเมื่อประมาณ 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล บริเวณชายฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียถูกครอบครองโดยชาวกรีกเรื่อยมาจนถึง 334 ปีก่อนคริสตกาล ภายหลังอานาโตเลียถูกแบ่งเป็นดินแดนเฮลเลนิสติก ขนาดเล็กหลายแห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันในกลางศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล

และต่อมาในปี ค.ศ. 324 จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ได้ครองอำนาจ และตั้งไบแซนเทียมให้เป็นเมืองหลวงและโดยตั้งชื่อใหม่ว่า “โรมใหม่”ในปี ค.ศ. 330นั้นเอง  จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ครองราชได้ไม่นานก็สิ้นพระชน ในปี ค.ศ. 337 ทำให้จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 2 ได้ครองอำนาจสืบเนื่องต่อมาหลายรุ่น มาจนถึงยุคที่ชาวโรมันเสื่อมอำนาจลง

ประเทศตุรกี
ประเทศตุรกี

          หลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน นักประวัติศาสตร์ได้เรียกอาณาจักรโรมันว่า อาณาจักรไบเซนไทน์ ตามชื่อเมืองไบเซนทิอุม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคไบเซนไทน์ และเจริญรุ่งเรืองที่สุดในปี ค.ศ. 527-565 อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของของจักรพรรดิจัสติเนียน ผู้ที่สร้างวิหารเซนต์โซเฟียอันยิ่งใหญ่  แต่พอสิ้นจักรพรรดิจัสติเนียน อาณาจักรไบเซนไทน์ก็ค่อยๆ เสื่อมอำนาจลงจนในปี ค.ศ. 1204 กรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกโจมตีและยึดครองโดยกองทหารครูเสด นานถึง 6 ปี

ส่งผลให้พวกเติร์กเริ่มรุกรานเข้าสู่ของอาณาจักรไบเซนไทน์มากยิ่งขึ้น โดยมี สุลต่านเป็นผู้นำชาวเติร์กเผ่าเซลจุก เข้ามายึดเมืองและคว้าชัยชนะในสงคราม แต่อาณาจักรเซลจุกก็รุ่งเรืองอยู่ได้ไม่นาน ก็เกิดการรบกันเอง ทำให้อาณาจักรเซลจุกล่มสลายในปี ค.ศ. 1157 และแตกออกเป็นหลายแว่นแคว้น

ในขณะเดียวกัน ออสมันผู้นำเผ่าคายี ซึ่งเป็นชาวเติร์กได้ถือโอกาสประกาศตนเป็นเอกราชและสถาปนาอาณาจักรของตนเองขึ้น เรียกว่าอาณาจักร ออตโตมัน ทำให้ออตโตมันเติร์กซึ่งเคยเร่ร่อนได้ลงหลักปักฐานที่เมืองบูร์ซ่า จนถึงช่วงที่สุลต่านออร์ฮันบุตรของ ออสมันสิ้นพระชนม์ เมืองหลวงของออตโตมันก็ย้ายไปที่เมืองเอดิร์เน ซึ่งตั้งประชิดติดกับอาณาจักรไบแซนไทน์ที่ถูกล้อมรอบโดยอาณาจักรออตโตมัน

และภายหลัง สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 ได้เริ่มเปิดฉากการโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล จนสามารถยึดครองเมืองได้สำเร็จในปี ค.ศ.1453 ทำให้จักรวรรดิโรมันที่สามารถอยู่รอดมาได้ยาวนานถึง 1,123 ปีปิดฉากลงโดย มีจักรพรรดิทั้งหมด 82 พระองค์ และสุลต่านได้เปลี่ยนชื่อเมืองคอนสแตนติโนเปิลเป็น อิสตันบูล และเปลี่ยนโบสถ์เซนต์ โซเฟีย ให้เป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามแทน

มาถึงช่วงที่จักรวรรดิออตโตมันเข้าสู่ยุคเสื่อมและล่มสลายลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงของเหล่าขุนนาง ส่งผลให้การเมืองภายในประเทศอ่อนแอ และภายหลังได้มีการยกเลิกระบบสุลต่านลง

ในปี ค.ศ.1922 ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งมีกรุงอังการาเป็นเมืองหลวงของปรเทศ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1923 และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ประเทศตุรกี
ประเทศตุรกี

ขอบพระคุณข้อมูล จาก  http://www.itchyfeetthai.com

Powered by