วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
วัน - เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

การเดินทางไปภูฏาน

การเดินทางไปภูฏาน
August 23, 2019 by Wow Together Travel

สายการบินภูฏาน

สายการบินภูฏาน นั้นมีเพียงแค่สองสายการบิน นั่นคือ:

  1. สายการบินดรุกแอร์ Druk Air Royal Bhutan Airlines (เป็นสายการบินแห่งชาติเหมือนการบินไทยของเรา)

  2. สายการบินภูฏานแอร์ Bhutan Airline (เป็นสายการบินเอกชน)

สายการบินภูฏาน

    การเดินทางโดยเครื่องบิน 

     การเดินทางไปภูฏานมี 2 สายการบินที่บินจากรุงเทพฯไปภูฏาน คือ สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ มีเส้นทางบินจากไทยไปภูฏานทุกวัน (สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เว็บไซต์ www.omgexp.comโทร. 02 630 4600-1)

    สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เริ่มดำเนินกิจการในปี ค.ศ. 2013 ด้วยเครื่องบิน Airbus 319 ขนาด 122 ที่นั่ง แบ่งเป็น Tashi Club (Premium Class) 12 ที่นั่ง และ Economy Class 132 ที่นั่ง และ สายการบิน ดรุ๊กแอร์

     สนามบินภูฏานมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ สนามบินพาโร อยู่ห่างจากเมืองหลวงทิมพู 65 กิโลเมตร ในระหว่างฤดูมรสุม อากาศมักจะแปรปรวน สนามบินพาโรอยู่ท่ามกลางภูเขา การขึ้นลงของเครื่องบินนั้น นักบินจะต้องอาศัยทัศนวิสัยที่ปลอดโปร่ง (นักบินจะต้องมองเห็นลานบินก่อนจึงจะทำการบินขึ้นหรือบินลงได้) ดังนั้น กำหนดการบินของสายการบินภูฏานแอร์ไลน์อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศนักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาในการเดินทางอยู่ในภูฏาน และเวลาสำหรับการต่อเครื่องบินที่สนามบินอื่นในกรณีที่เครื่องบินอาจเสียเวลาไว้ด้วย

    การเดินทางโดยรถยนต์

สามารถทำได้โดยเข้าทางด้านชายแดนติดประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่เมืองพุนโชลิง ซึ่งห่างจากเมืองทิมพูประมาณ 175 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางกว่า 7 ชั่วโมง

  1. สำหรับจากเมืองพาโร เดินทางโดยรถยนต์ไปยังเมืองหลวงทิมพู ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง

  2. สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวมีทางรถยนต์ไปทางตะวันออกสายเดียว คือ ทิมพู-วังดี-ปูนาคา และ วังดี-ตองสา-บุมธัง

  3. ภูฏานมีถนนลาดยางเส้นยาวเชื่อมเมืองสำคัญๆ ในเขตแคว้นต่างๆ จากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก และจากเหนือสู่ใต้ แต่ถนนในภูฏาน   จะค่อนข้างชันและมีโค้งมาก

     การคมนาคมในภูฏาน

       พาหนะที่ใช้เดินทางในภูฏาน ใช้รถยนต์เท่านั้น ถนนสายหลักของภูฏานมีสายเดียวคือ ถนน National Highway ถนนกว้าง 3 เมตรครึ่ง ที่มีเส้นทางผ่านเมือง ผ่านป่าเขา ข้ามแม่น้ำหลายสายที่มีมากมายในภูฏาน การเดินทางท่องเที่ยวที่รักความสะดวกสบาย แต่สนุกและได้ประสบการณ์หลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการท้าทาย บริษัททัวร์ในภูฏานจะเป็นผู้จัดการพาหนะในการเดินทางระหว่างอยู่ในภูฏานเท่านั้น ซึ่งรถยนต์ที่นิยมใช้คือรถมินิแวน รถจี๊ป และรถโฟร์วีล (ภูฏานไม่มีสนามบินภายในประเทศ ไม่มีทางรถไฟ ดังนั้น การคมนาคมที่ใช้กันอยู่เป็นประจำคือ ใช้รถยนต์และการเดินเท้า) มีบริษัททำธุรกิจให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากขี่มอร์เตอร์ไซค์ แต่ด้วยสภาพถนนและสภาพอากาศที่มักจะแปรปรวนและมีฝนตกบ่อยๆ ทำให้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะที่ค่อนข้างอันตราย ทั้งจากสภาพถนนที่เกือบทุกสายเป็นเหมือนทางเกวียน และอันตรายจากรถบรรทุก ที่ขับกันแบบไม่คำนึงถึงกฎจราจรใดๆ ทั้งสิ้น การขี่มอเตอร์ไซค์ในภูฏานจึงเปรียบเสมือนการเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยใช่เหตุ

รถแท็กซี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางในภูฏาน ปกติแท็กซี่ในภูฏานจะติดมิเตอร์ทุกคัน ค่าโดยสารต่อเที่ยวอยู่ที่ระหว่าง 30-50 นู สำหรับเส้นทางภายในเมืองทิมพู ค่ารถแท็กซี่จากทิมพูไปที่ชายแดนเหมาจ่ายเที่ยวละประมาณ 800-1,000 นู

Powered by